Vad är Vulcan Riders Sweden?

Vulcan Riders Sweden är en vänskapligt inriktad intresseförening för ägare och brukare av Kawasakis Vulcan motorcyklar.

Öppenhet, gemenskap, kamratskap och tolerans är ledord som ska genomsyra våra arrangemang och möten med varandra.

Den positiva anda som VRS har fått ord om sig att ha, nås genom ömsesidig respekt såväl internt som mot andra, och ett positivt öppet sinne.