Vulcan Riders Sweden är en vänskapligt inriktad intresseförening för ägare och brukare av Kawasakis Vulcan-motorcyklar.
Öppenhet, gemenskap, kamratskap och tolerans är ledord som ska genomsyra våra arrangemang och möten med varandra.
Den positiva anda som VRS är känt för nås genom ömsesidig respekt mellan medlemmar såväl som andra och genom att ha ett positivt öppet sinne.

Vulcan Aid

Vulcan Aid

Vulcan Riders Sweden i media

Tidnings-, Radio-, Video- och
TV-klipp från 2004 och framåt!

Val till styrelse och revision ska som vanligt ske på årsmötet som i år ska ske I Västervik den 28 augusti.

(om inte pandemin ställer till det så det måste flyttas eller förläggas på annan plats och tid)

 

Era förslag skall vara valberedningen tillhanda senast 30 dagar innan, dvs torsdagen den 29 juli.

Notera att endast nominerade kandidater kan väljas, annan kan endast väljas om det inte finns någon nominerad överhuvudtaget

eller om någon nominerad hoppar av på sittande möte.

 

Valberedningen förslag presenteras 2 veckor innan, dvs den 14 augusti

 

Som vanligt sker val av pres./ordf. varje år

Det är 4 ledamöter som ska om- eller nyväljas.

Det ska också om- eller nyväljas revisor och revisorsuppleant

 

Ni kan skicka förslag direkt till valberedningen, email 

Alternativt kontakta någon i valberedningen direkt, kontaktuppgifter finns på hemsidan.

 

Det är inget krav men det är jättebra om ni själva kontaktar den ni vill föreslå och säkrar er att

vederbörande är intresserad av att ställa upp för föreningen.

Bekräfta gärna detta när ni lämnar förslagen.

 

Mvh

Valberedningen

gm Leif Olsson

Sammankallande

Viktigt om Din mc-försäkring

Vårt avtal med Bilsport & MC är värt att ta del av!

  • Kolla när din nuvarande försäkring löper ut, om Du inte redan har Bilsport & MC-försäkring.
  • Om Du redan har en Bilsport & MC-försäkring med SMC-rabatt, vill vi att Du även meddelar dem Ditt medlemskap i VRS!
    Ju fler som är registrerade hos dem desto större möjligheter har vi att få bra villkor.

VRS "scrap-book"

Som internetklubb är det lätt att vi missar att spara alla artiklar om klubben som publiceras i landets tidningar.

För att samla vår historia har vi två stora svarta "scrap-books" som vi fyller med mycket olika material.
Men vi behöver din hjälp!

Ta fram din "lilla låda" med sparade artiklar, foton med mera
– kopiera dem och sänd dem till:
Ina Roth, Kolonigatan 27, 262 53 Ängelholm
– eller skicka digital kopia via e-post!

Hälsningar från arkivarien Ina #1317

Vulcan - Var kommer namnet från?

Varför Kawasaki har valt att kalla våra hojar för Vulcan har tidigare inte gått att få reda på. Enligt en artikel tidskriften "Clutch & Chrome Motorcycle Magazine" har Kawasaki emellertid gläntat lite på sina stängda arkivvalv. Läs hela artikeln - Kawasaki History - V Is For Vulcan And V-Twin.

Men namnet har ju en intressant koppling till en av gudarna i antikens romerska rike – Vulcanus – eldens och smideskonstens gud.

Han var son till Jupiter och Juno. Vulcanus hade också rollen som skyddsgud. Vulcanus var gift med gudinnan Venus. Han hade i Rom en urgammal helgedom, det så kallade "Volcanal", på sluttningen av den kapitolinska kullen, och till hans ära firades festen "Volcanalia" den 23 augusti, med circensiska spel under kejsartiden.

Han motsvaras av smidesguden Hefaistos i den grekiska mytologin.

Läs mer om Vulcanus på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia
Läs mer om Hefaistos på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia

Avtals- och Sammarbetspartners