Vulcan Riders Sweden är en vänskapligt inriktad intresseförening för ägare och brukare av Kawasakis Vulcan-motorcyklar.
Öppenhet, gemenskap, kamratskap och tolerans är ledord som ska genomsyra våra arrangemang och möten med varandra.
Den positiva anda som VRS är känt för nås genom ömsesidig respekt mellan medlemmar såväl som andra och genom att ha ett positivt öppet sinne.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2022

President/Ordförande på ett år:

Nyval av Pia Åström, #7090

 

Kassör på 2 år:

Omval av Susanne Hellfalk, #9687

 

Ledamöter på 2 år:

Omval av Bosse Johansson, #2448

Omval av Ali Nafar, #9528

Nyval av Michael Zachrisson, # 2311

 

Ledamöter på 1 år:

Nyval av Daniel Knast, #10820

 

Revisorer på 1 år:

Omval av Rune Sandström, 1639

Omval av Dennis Andersson, #10865 

 

Revisorsuppleant på 1 år:

Maria Knast, #10821 

 

Ledamöter med ytterligare 1 år på sitt mandat:

Erik Baeksgaard, #8551

Klas Nilsson, #1245

Kicki Essman, #7513

 

Nominerade 2022:

President:

Pia Åström, #7090

Kassör:

Susanne Hellfalk;#9687

Ledamöter:

Bosse Johansson, #2448

Ali Nafar, #9528

Michael Zachrisson, #2311

Daniel Knast,#10820

Roger Persson, #10425

Dennis Andersson, #10865

Klas Mårdh, #9238

 

Nominerade Revisorer:

Rune Sandström, #1639

Dennis Andersson, #10865

Maria Knast, #10821

 

Mvh Valberedningen

Viktigt om Din mc-försäkring

Vårt avtal med Bilsport & MC är värt att ta del av!

  • Kolla när din nuvarande försäkring löper ut, om Du inte redan har Bilsport & MC-försäkring.
  • Om Du redan har en Bilsport & MC-försäkring med SMC-rabatt, vill vi att Du även meddelar dem Ditt medlemskap i VRS!
    Ju fler som är registrerade hos dem desto större möjligheter har vi att få bra villkor.

VRS "scrap-book"

Som internetklubb är det lätt att vi missar att spara alla artiklar om klubben som publiceras i landets tidningar.

För att samla vår historia har vi två stora svarta "scrap-books" som vi fyller med mycket olika material.
Men vi behöver din hjälp!

Ta fram din "lilla låda" med sparade artiklar, foton med mera
– kopiera dem och sänd dem till:
Ina Roth, Kolonigatan 27, 262 53 Ängelholm
– eller skicka digital kopia via e-post!

Hälsningar från arkivarien Ina #1317

Vulcan - Var kommer namnet från?

Varför Kawasaki har valt att kalla våra hojar för Vulcan har tidigare inte gått att få reda på. Enligt en artikel tidskriften "Clutch & Chrome Motorcycle Magazine" har Kawasaki emellertid gläntat lite på sina stängda arkivvalv. Läs hela artikeln - Kawasaki History - V Is For Vulcan And V-Twin.

Men namnet har ju en intressant koppling till en av gudarna i antikens romerska rike – Vulcanus – eldens och smideskonstens gud.

Han var son till Jupiter och Juno. Vulcanus hade också rollen som skyddsgud. Vulcanus var gift med gudinnan Venus. Han hade i Rom en urgammal helgedom, det så kallade "Volcanal", på sluttningen av den kapitolinska kullen, och till hans ära firades festen "Volcanalia" den 23 augusti, med circensiska spel under kejsartiden.

Han motsvaras av smidesguden Hefaistos i den grekiska mytologin.

Läs mer om Vulcanus på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia
Läs mer om Hefaistos på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia

Avtals- och Sammarbetspartners