Artikelindex

 

Liten lathund för nya och aktiva medlemmar i Vulcan Riders Sweden

En förening är aldrig mer aktiv eller roligare än sina medlemmar. Helt säkert har du både tips och tankar på hur man skulle kunna skapa fler och bättre aktiviteter. Det är därför vi har skrivit den här lilla ”manualen”. VRS är numera en väldigt stor förening och vår förhoppning är att denna genomgång skall spara dig tid, arbete samt ge dig nya idéer.

Michael Moberg
President i Vulcan Riders Sweden


 

Hur vi är organiserade?

Vulcan Riders Sweden är ett självstyrande nationellt chapter av Vulcan Riders Association, en världsomspännande organisation för brukare av Kawasaki Vulcan motorcyklar. Vi är en decentraliserad förening vars högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelsens roll är att samordna arbetet på riksnivå, att arrangera ett antal aktiviteter för hela landet, hålla i internationella kontakter med systerföreningar och att ha det ekonomiska ansvaret samt kontrollen över verksamheten. Till sin hjälp har styrelsen ett antal funktionärer som på delegation arbetar med de saker som är gemensamma för hela VRS, som t.ex. vår webbsajt, klubbshopen, vår tekniksupport, våra träffcoacher etc. Centrum för allt detta är vår webbplats där vi kan kontakta varandra, umgås, och inte minst få tips och idéer. Vulcan Riders Sweden har alltså ingen lokal där vi möts utan vi ses på träffar och rallyn.

I stort sett alla aktiviteter sker ute i våra regioner! Regionen leds av en Regionansvarig (RA) som förordnas av styrelsen. RA:s uppdrag är att samordna och ta initiativ till verksamheten i en specifik region. I många fall är detta uppdrag så pass omfattande att RA i sin tur förordnat ett antal Distriktsansvariga (DA) till hjälp. Dessa funktionärer ser till att föreningen har körningar, träffar och ett program som redovisas i vår aktivitetsplan, ”träffkalendern”, och publiceras på webbsajten inför varje säsong. Alla körningar och aktiviteter som sker i vårt namn, använder våra logotyper etc, skall vara godkända av de regionala funktionärerna. Det där låter förmodligen både krångligare och mer formellt än vad det är i praktiken, mer om detta senare. Under ett år står Vulcan Riders Sweden för ungefär 200 arrangemang runtom i Sverige. Till detta kommer alla spontana åk och träffar som sker under året till vilka vi bjuds in via VRS forum.


 

Varför är det fel att kalla Vulcan Riders Sweden för en MC-klubb?

I Sverige görs det formellt sett väldigt lite skillnad mellan att vara en klubb och en ideell förening. Många menar att begreppen är närmast synonyma. När det gäller den subkultur som omger motorcyklar, både nationellt och internationellt är markeringen att vi är en märkesförening faktiskt inte helt oviktig. Vulcan Riders Association heter just association av en bestämd anledning. Internationellt skiljer man på minst två olika organisationsformer i hojvärlden.

  • En MC-klubb är oftast organiserad som en mindre nära kamratkrets av åkare, som du endast kan gå med i om du accepterats som provmedlem under en längre tid. Under denna tid får du inte bära klubbens ryggmärke och det är först när klubbens medlemmar tycker att du är mogen, som du upptas till fullt medlemskap. Bland MC-klubbarna är det vanligt med tredelade ryggmärken. Mer om detta kan du läsa längre ner i dokumentet, då detta får konsekvenser för hur vi skall bära våra märken.
  • En Association är nästan alltid en större organisation, typ en märkesförening eller liknande. En sådan grupp fungerar inte som en klubb och medlemskapet är öppet för alla som uppfyller medlemsvillkoren och delar föreningens värdegrunder. Den direkta översättningen av engelskans association till svenska är just förening.

Det är denna senare definition som stämmer in på Vulcan Riders Association och därmed på Chapter 46 i organisationen, Vulcan Riders Sweden! Mot bakgrund av detta beslutade vårt årsmöte att göra distinktionen att Vulcan Riders Sweden är en förening och inte en klubb för ett antal år sedan. Vulcan Riders Sweden är öppen för alla brukare av Kawasaki Vulcans och bland våra medlemmar finns både sådana som också åker i MC-klubbar och sådana som bara är med i VRS.

Viktigt om Din mc-försäkring

Vårt avtal med Bilsport & MC är värt att ta del av!

  • Kolla när din nuvarande försäkring löper ut, om Du inte redan har Bilsport & MC-försäkring.
  • Om Du redan har en Bilsport & MC-försäkring med SMC-rabatt, vill vi att Du även meddelar dem Ditt medlemskap i VRS!
    Ju fler som är registrerade hos dem desto större möjligheter har vi att få bra villkor.

VRS "scrap-book"

Som internetklubb är det lätt att vi missar att spara alla artiklar om klubben som publiceras i landets tidningar.

För att samla vår historia har vi två stora svarta "scrap-books" som vi fyller med mycket olika material.
Men vi behöver din hjälp!

Ta fram din "lilla låda" med sparade artiklar, foton med mera
– kopiera dem och sänd dem till:
Ina Roth, Kolonigatan 27, 262 53 Ängelholm
– eller skicka digital kopia via e-post!

Hälsningar från arkivarien Ina #1317

Vulcan - Var kommer namnet från?

Varför Kawasaki har valt att kalla våra hojar för Vulcan har tidigare inte gått att få reda på. Enligt en artikel tidskriften "Clutch & Chrome Motorcycle Magazine" har Kawasaki emellertid gläntat lite på sina stängda arkivvalv. Läs hela artikeln - Kawasaki History - V Is For Vulcan And V-Twin.

Men namnet har ju en intressant koppling till en av gudarna i antikens romerska rike – Vulcanus – eldens och smideskonstens gud.

Han var son till Jupiter och Juno. Vulcanus hade också rollen som skyddsgud. Vulcanus var gift med gudinnan Venus. Han hade i Rom en urgammal helgedom, det så kallade "Volcanal", på sluttningen av den kapitolinska kullen, och till hans ära firades festen "Volcanalia" den 23 augusti, med circensiska spel under kejsartiden.

Han motsvaras av smidesguden Hefaistos i den grekiska mytologin.

Läs mer om Vulcanus på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia
Läs mer om Hefaistos på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia

Avtals- och Sammarbetspartners