Skriv ut

Vulcan Riders Association  (VRA) är en internationell organisation, grundad för att kunna ge ägare av Kawasaki Vulcan motorcyklar möjligheter till aktiviteter på både nationell och internationell basis. VRA styrs via sin Association Executive Committée (AEC), bestående av världspresidenten och de olika Chaptrens presidenter.

Medlemmar av AEC är också vicepresidenterna, samt de nationella webmastrarna, dock utan egen rösträtt. Vardagsarbetet sker via AEC:s forum.

Med "chapters" runt om i världen, har VRA utvecklats till en snabbt växande internationell märkesförening, med möjlighet att ge stöd till medlemmar runt om i världen. Sverige blev noterat som chapter nr 46 i VRA i januari 1999.

Vulcan Riders Swedens officiella kontaktperson gentemot VRA är vår President Peter Engbloom.

Världspresident för Vulcan Riders Association sedan juni 2016 är Badges, VRA Storbrittanien.