Skriv ut

Du kan bli medlem som hojägare eller make/maka/partner som är medpassagerare.

Jag vill bli Ny medlem
- Jag har inte varit medlem tidigare

Du som uppfyller stadgarnas kriterier för medlemskap, kan ansöka om medlemskap i Vulcan Riders Sweden. I kortast tänkbara ordalag innebär detta att:

  • Du antingen äger en Kawasaki Vulcan motorcykel - VN/EN - eller åker med din partner och make/maka/partner på en sådan motorcykel.
  • du har en egen fungerande e-postadress som du använder.

Är du utlandsboende gäller särskilda regler. Klicka på den turkosa texten nere till vänster i ansökan!

Läs Stadgarna

Fyll i ansökan

Återaktivera mitt medlemskap
- Jag har varit medlem tidigare

Du får tillbaka ditt gamla medlemsnummer! I medlemsansökan finns en fritextruta där du kan skriva ditt gamla medlemsnummer eller om du inte minns det, någon annan uppgift som gör att vi kan söka rätt på dig bland de inaktiverade medlemskapen.

OBSERVERA! - Du ska endast ansöka om medlemskap en gång!