Skriv ut

Styrelsen har delat upp Sverige i 10 regioner, var och en med sin utsedde Regionansvarig (RA).

Regionens geografiska upptagningsområde fastställs av styrelsen. Grunden är vägar, orter och geografi, inte landskapsindelning. Flexibilitet vid gränsytor mellan områden ska iakttagas.

Regionerna är stommen i klubbens verksamhet och vid sidan av en effektiv informationsspridning via nätet, är de regionala och lokala aktiviteterna mycket viktiga. Dessa aktiviteter beskrivs i vår Träffkalender.

Alla aktiviteter är beroende av medlemmarnas engagemang, så kom med idéer och förslag, och hjälp till att få klubben att utvecklas i alla regioner.

RA ...

... har ett ansvar under styrelsen för att ta initiativ till och samordna de lokala och regionala aktiviteter, som genomförs i regionen.

... ansvarar och leder planering och genomförandet av aktiviteter och fungerar också som styrelsens representant.

Till hjälp kan en Regionansvarig förordna ett valfritt antal medhjälpare för olika distrikt i regionen.

DA ...

... hjälper RA med föreningens aktiviteter, oftast genom att ta ansvar för ett mindre distrikt i regionen.


Varje Region har webbsidor med presentation och kontaktinfo av regionens funktionärer, välj önskad region under "Regioner" i menyn ovan.

 

VRS Regioner Norrland Gävle/Dala Värmland Stockholm/Mälaren Östergötland Göteborg Skaraborg Småland Gotland Syd En mycket ungefärlig karta över regionuppdelningen i VRS!

Klicka på respektive region i kartan för att komma till presentationssidorna, eller välj region i knappraden till vänster.