Skriv ut

Styrelseprotokollen är grupperade per verksamhetsår. Du välj vilket år du vill se protokoll från genom att klicka på en knapp i menyn ovan.

De flikar som finns på den sida du får upp visar de datum som det finns styrelseprotokoll från.

Handlingarna visas som PDF-filer i ett dokumentfönster. Med hjälp av de tre knapparna och verktygsmenyn till höger i dokumentfönstrets toppmeny kan du göra följande:

Lösenordsskyddade dokument

Alla handlingar är lösenordsskyddade! Se: Forumet > Ordet är fritt > Lösenord till Styrelseprotokoll

Är du medlem men inte skaffat ett forumkonto kan du beställa lösenordet via e-post till

OBS! Det måste vara skickat från det e-postkonto du har registrerat i medlemsregistret och innehålla ditt namn och medlemsnummer. Är dessa uppgifter korrekta får du därefter ett svar med lösenordet.